Bedrijfsintelligentie

Business

Business Intelligence (kortweg BI) is een verzamelnaam die het concept in bedrijven beschrijft dat de toegang tot, analyse en evaluatie van bedrijfsgegevens regelt. Vertaald betekent het zoiets als business intelligence. Samengevat is het het verzamelen, evalueren en presenteren van alle bedrijfsgegevens uit een of meer systemen van een bedrijf. De integratie van verschillende individuele oplossingen voor het beheer en de besturing van bedrijfsprocessen in één systeem is cruciaal.

Wat is het doel van Business Intelligence – BI?

Het doel is om informatie te verstrekken die het bedrijfsmanagement in staat stelt de juiste beslissingen te nemen en op de juiste manier te plannen. Het is een achterwaartse kijk op de business, wat in vakjargon rapportage wordt genoemd. En er is een toekomstgerichte component aan planning, waarbij lessen uit het verleden worden geprojecteerd in de toekomst. Verkoopt een product goed in een bepaalde regio? Is een afdeling op locatie A effectiever dan die op locatie B? Vragen als deze moeten beantwoord kunnen worden met de verzamelde informatie. Business intelligence hoeft niets met IT te maken te hebben, maar speciale softwareoplossingen bieden doorslaggevende voordelen als het gaat om het verzamelen, evalueren en verwerken van relevante data. Met behulp van business intelligence wordt nieuwe kennis gegenereerd uit bestaande informatie. De term wordt op verschillende manieren gebruikt:

  • Voor gegevens- en informatieverwerking
  • Als informatiefilter ter bescherming tegen informatie-overload
  • Als informatiesysteem voor het management met evaluaties met een druk op de knop
  • Als datawarehouse
  • Als early warning systeem waarbij de bedrijfssoftware automatisch alarm slaat

Met een software-ondersteunde business intelligence-oplossing profiteren ondernemers van verbeterde planningsopties. Voor toekomstscenario’s kunnen verschillende gegevens worden ingevoerd en de effecten daarvan worden geanalyseerd.

Het bedrijfsmanagement gebruikt de verkregen informatie voor economische planning en resource management. Groeit de belangstelling voor een nieuw product en neemt tegelijkertijd de belangstelling voor een ander product af? De verschuiving heeft invloed op de verkoopplanning en moet zo vroeg mogelijk worden herkend. Business intelligence brengt ook besparingspotentieel aan het licht en is een belangrijk en nuttig hulpmiddel voor ondernemers om snel en volledig een realistisch en zinvol overzicht van hun bedrijf te krijgen.

Het totaaloverzicht helpt om op het juiste moment adequate beslissingen te nemen en de bedrijfsplanning in goede banen te leiden. In dit kader is ook de blogpost “Reacties in realtime: Hoe digitalisering inkoop verandert” interessant. Met behulp van business intelligence zetten ondernemers de juiste koers voor de toekomst.

Bedrijfsintelligentie
Schuiven naar boven