Winkelen

Kenmerken van goede online winkels

Online winkels zijn onderdeel van het internet. Uiterlijk sinds Amazon begon te stijgen, hebben zelfs de laatste twijfelaars zich gerealiseerd dat goederen heel goed op internet kunnen worden verkocht. Zo groeide de omzet bij online postorderbedrijven in 2012 met 27 procent en blijven de vooruitzichten rooskleurig. Met zulke gunstige vooruitzichten is het begrijpelijk dat het […]

Schuiven naar boven